Tulosta

Kotikosmetiikan myyminen

shutterstock_221413036 

 

Ystäväsi haluaa kenties ostaa sekoittamaasi kasvovettä, ja työkaverisi kysyy, voisitko tehdä hänellekin saippuaa. Ennen kuin valmistat luonnonkosmetiikkaa myytäväksi, lue, mitä laki sanoo asiasta.

Vaikka hankkisit kotikosmetiikan myynnillä vain sivutuloja, sinun on noudatettava kosmetiikkalainsäädäntöä. Kosmeettisia valmisteita ovat esimerkiksi meikit, saippuat, voiteet, hajuvedet, aurinkovoiteet, hiusvärit ja kynsilakat.

 

 

Satunnainen myynti

 

Lain mukaan voit myydä harrastuksena tekemääsi kotikosmetiikkaa esimerkiksi koulun ja urheiluseuran tapahtumissa ja myyjäisissä. Myynnin on oltava vähittäistä ja satunnaista. Muissa tapauksissa kotikosmetiikan myynti vaatii turvallisuusarvioinnin.

 

Satunnaiselle myynnille ei ole laissa tarkkaa määritelmää. Tukesin mukaan ”vähäistä myyntiä harrastepohjalta voidaan harjoittaa ilman turvallisuudenarviointia”.

 

Velvoitteiden noudattamista valvotaan tapauksittain, ja myyjän on itse arvioitava toimintaansa kokonaisuutena. Arviointiin vaikuttavat muun muassa toiminnan säännöllisyys, tuotteen laatu ja myynnin tavoitteet.

 

Vaikka tuoteselosteita ei vaaditakaan, on suositeltavaa, että kerrot valmistamasi saippuan mukana tiedot tuotteen ainesosista. Näin asiakas voi välttää niitä valmisteita, joille hän on esimerkiksi allerginen. Jos käyttäjä saa tuotteesta oireita, sinun on korvattava vahingot, vaikka olisit tehnyt tuotteen vain harrastuspohjalta.

 

 

Kotikosmetiikka tulonlähteenä

 

Jos kotikosmetiikan valmistaminen on sinulle tulonlähde ja liiketoimintaa, sinun tulee noudattaa kosmetiikkalainsäädäntöä.

 

Lain mukaan kotikosmetiikka on tehtävä hyvän valmistustavan mukaisesti, ja pakkausmerkintöjen on oltava oikeanlaiset. Ainesosat merkitään INCI-nimillä, tuotteen paino, säilyvyys, mahdolliset allergeenit ja varoitukset suomeksi ja ruotsiksi. 

 

Ensinnäkin tarvitset tuotteillesi kosmetiikan turvallisuuden arvioijan. Turvallisuusarviointi on dokumentti, jossa kerrotaan, että tuotetta on turvallista käyttää.

 

EU-asetuksen mukaisia kosmetiikan turvallisuuden arviointeja tekeviä yrityksiä löytyy niin Suomesta kuin ulkomailta. Hakusanana voi käyttää mm. kosmetiikan turvallisuusarviointi.  Kannattaa vertailla eri toimijoita, sillä kullakin on omat toimintatapansa. Jotkut myöntävät turvallisuusarvioinnin vain yhdelle, tietylle tuotteelle, toiset antavat hieman vapaammat kädet.

 

 

 

Näin kosmetiikkaa valvotaan

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kehittää kosmetiikkalainsäädäntöä ja ohjaa turvallisuus- ja kemikaalivirastoa (Tukes) lakien toimeenpanossa.

 

Euroopan unionissa kosmeettisia valmisteita säädellään omalla asetuksella. Se astui voimaan 11. heinäkuuta 2013. Myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kosmeettisista valmisteista (klik!) on velvoittava. Se sisältää säännöksiä, jotka koskevat kosmeettisia valmisteita valmistavia, maahan tuovia, markkinoille saattavia ja myyviä yrityksiä.

 

Suomessa on lisäksi laki kosmeettisista valmisteista (klik!). Siinä säädetään EU-asetuksen valvonnasta ja kansallisista kielivaatimuksista.

 

Valmisteilla on oltava suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät, eikä niitä saa mainostaa harhaanjohtavilla väittämillä. Kaikilla kosmeettisilla valmisteilla on oltava unionialueella vastuuhenkilö, joka vastaa valmisteen turvallisuudesta.

 

Ennen kuin voit myydä valmistamaasi tuotetta, sinun on ilmoitettava se komission CPNP -tietokantaan (Cosmetic Product Notification Portal). 

 

Kosmeettisen valmisteen turvallisuudesta vastaavat tuotteen valmistaja ja markkinoille saattaja. Kosmetiikkatuotteita valvovat Tukes ja Tulli.

 

 

Lähteet: Tukes, STM